פרטים להתקשרות

כתובת:

קרן קלור לישראל
רח’ קרן היסוד 25
ירושלים 9418814

מס’ טלפון:

02-6250128

 מס’ פקס:

02-6259243

 כתובות דואר אלקטרוני:

תמר גלאי-גת, מנכ”ל – clore@clore-foundation.org.il

קס ג’יקובס, מנהלת משרד – cloreadm@clore-foundation.org.il

 cloresch@clore-foundation.org.il – קס ג’יקובס, רכזת, תכנית מלגות קלור

Comments are closed.