ביטוח סיעודי קופ״ח מאוחדת

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email

ביטוח סיעודי קופ״ח מאוחדת

בקופ"ח מאוחדת הביטוח הסיעודי נקרא "ביטוח סיעודי מאוחדת זהב" ולהלן עיקרי הדברים שבו:

שם החברה המבטחת – הפניקס

דמי השתתפות ביטוח סיעודי מאוחדת

דמי הביטוח החודשיים נגבים על פי גיל המבוטח והם עומדים על:

הגיל דמי הביטוח החודשיים
גיל 0 עד 18 0₪
19 עד 20 7.20₪
21 עד 25 13.17₪
26 עד 30 17.73₪
31 עד 35 36.97₪
36 עד 40 55.72₪
41 עד 45 62.30₪
46 עד 50 105.65₪
51 עד 55 120.55₪
56 עד 60 143.84₪
61 עד 65 161.87₪
66 עד 70 195.61₪
71 עד 75 216.77₪
76 עד 80 227.10₪
גיל 81 + 232.17₪

הנתונים על פי אתר קופת חולים מאוחדת ומעודכנים נכון ל-25.02.2019

קהל יעד

גיל המקסימום ביטוח סיעוד מאוחדת – אין הגבלה על הגיל המקסימום בו ניתן להצטרף לביטוח הסיעוד המופעל ע"י קופ"ח מאוחדת.

ביטול ההשתתפות בתוכנית

ביוזמתו של המבטח או בעל הפוליסה:

במקרה של שינוי בתקנות כמפורט בסעיפים 2 ו-19 (ו) לפוליסה החברה רשאית לבטל את הביטוח לגבי מבוטח ספציפי בגין הפרת חובת גילוי מהותי על פי הוראות חוק חוזה ביטוח וסייגיו לעניין זה ועל פי הוראות סעיפים 5(ב) ו-15(ג)מיצוי תקופת זכאות לגמול סיעודי סעיף 19(ד) (אי תשלום פרמיה) או סעיף 15(ג) (אי גילוי מידע מהותי על פי הוראות חוק חוזה ביטוח).

ביוזמתו של המבוטח:

מבוטח רשאי לבטל פוליסה בכל עת בהוראה שניתנת בכתב והביטול יכנס לתוקפו תוך שלושה ימים ממסירת ההודעה בכתב לחברה המבטחת.

תקופת אכשרה – אין

תנאים והגבלות

* הגדרת מקרה ביטוח – מקרה הביטוח הוא קרות אחד או יותר מהמקרים האלה:

א. תשישות נפש שנקבעה על ידי רופא מומחה בתחום.

"תשישות נפש" – פגיעה בפעילותו הקוגניטיבית של המבוטח וירידה ביכולתו האינטלקטואלית, הכוללת ליקוי בתובנה ובשיפוט, ירידה בזיכרון לטווח ארוך או קצר וחוסר התמצאות במקום ובזמן הדורשים השגחה במרבית שעות היממה על פי קביעת רופא מומחה בתחום, שסיבתה במצב בריאותי כגון: אלצהיימר, או צורות דמנטיות שונות.

ב. מצב בריאות ותפקוד ירודים של המבוטח כתוצאה ממחלה, תאונה או ליקוי בריאותי, אשר בשלו הוא לא מסוגל לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי (50% לפחות) מהפעולה, של 3 פעולות לפחות מתוך פעולות אלה:

1. לקום ולשכב – יכולת עצמאית של מבוטח לעבור ממצב שכיבה לישיבה ולקום מכיסא לרבות מכיסא גלגלים או מיטה.

2. להתלבש ולהתפשט – יכולת עצמאית של מבוטח ללבוש פריטי לבוש מכל סוג ופשיטתם לרבות חיבור או הרכבת

חגורה רפואית או גפה מלאכותית.

3. רחצה – יכולת עצמאית של מבוטח להתרחץ באמבטיה, להתקלח במקלחת או בכל דרך מקובלת אחרת, לרבות כניסה

לאמבטיה או מקלחת ויציאה מהן;

4. אכילה ושתייה – יכולת עצמאית של מבוטח להזין את עצמו בכל דרך או אמצעי, למעט אכילה באמצעות קשית, ולרבות שתייה באמצעות קשית, לאחר שהמזון הוכן בשבילו והוגש לו.

5 .שליטה בסוגרים – יכולת עצמאית של מבוטח לשלוט על פעולת המעיים או פעולת השתן; אי שליטה על אחת מפעולות אלה אשר משמעה, למשל שימוש קבוע בסטומה, בקטטר בשלפוחית השתן, בחיתולים או בסופגנים למיניהם, ייחשבו כאי שליטה על סוגרים.

6. ניידות – יכולת עצמאית של מבוטח לנוע ממקום למקום, ללא עזרת הזולת. היעזרות בקביים, במקל, בהליכון, בכסא גלגלים או בכל אביזר אחר, לרבות אביזר מכני, מוטורי או אלקטרוני, שמאפשר למבוטח לנוע באופן עצמאי, לא תיחשב כפגיעה ביכולתו העצמאית של המבוטח לנוע.

שינוי תנאי הפוליסה במהלך תקופת הביטוח

במקרה שבו ישתנו התקנות במהלך תקופת הביטוח, ישתנו תנאי הפוליסה בהתאם, והמבטח יהיה רשאי לשנות את דמי הביטוח, לפי הסכם בין קופת החולים שחבריה מבוטחים בפוליסה כאמור לבין המבטח או לבטל את הפוליסה, והכל בכפוף לאישור המפקח על הביטוח.

שתפו את התוכן אם אהבתם

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
דילוג לתוכן